Foto door Jens Lelie op Unsplash

Over de onbewandelde weg

This post is also available in Engels.

Robert Frost illustreert de basis vandit artikel met dit prachtige gedicht:
“Two roads diverged in a wood,
and I took the one less traveled by.
And that has made all the difference”.
[vertaling: Twee wegen splitsten in een bos,
en ik nam de minder begaande.
En dat heeft al het verschil gemaakt.]
Post-decision dissonance [post-beslissing dissonantie] (PDD) verwijst naar het ongemak dat ontstaat wanneer we een belangrijke, onomkeerbare beslissing nemen en daarna realiseren dat de alternatieve optie een betere had kunnen zijn. Vaak hechten we ons aan onze eigen gekozen optie om onze keuze te rechtvaardigen. Tegelijkertijd worden we ons ook bewust van de voordelen van de niet-gekozen alternatieven. Deze bewustwording zorgt voor cognitieve dissonantie – een innerlijke tweestrijd die ontstaat doordat de keuze die je maakt niet matcht met de aantrekkelijke kanten van de andere mogelijkheden.

Oorzaak

Als de beslissing in strijd is met onze innerlijke normen en waarden, is de kans groter dat we PDD ervaren. Bijvoorbeeld als we besluiten uit eten te gaan terwijl we eigenlijk ons geld juist willen sparen voor iets belangrijks. Daarnaast ervaren we sneller PDD als de beslissing gebaseerd is op onvolledige informatie, sterke belangen met zich meebrengt, of als de keuze onomkeerbaar is. Als we emotioneel betrokken zijn bij de beslissing, is de kans nog groter dat PDD zich voordoet. In het geval dat de alternatieve keuze populair is bij andere mensen in onze sociale kring, is de kans op PDD ook groter.

Symptomen

Als we PDD ervaren kan dit ook ons zelfvertrouwen verlagen. Dit komt omdat we bezig zijn met het oplossen van een psychologische innerlijke strijd, wat ons minder zeker maakt bij het maken van beslissingen. Stress, angst en spijt over onze keuzes gaan dan ook vaak gepaard met PDD. Soms proberen we om onze keuzes terug te draaien om ze weer in overeenstemming te brengen met onze overtuigingen. Vaak proberen we ook om goedkeuring van anderen te krijgen door onze keuzes bij hen te verdedigen.

De oplossing

De eerste stap bij het omgaan met PDD is erkennen dat het er is, en dat het volkomen normaal is. De tweede stap kan zijn om een progressieve mindset aan te nemenwaarin je de waarde erkent van het nemen van beslissingen binnen een tijdsbeperking. Als je een innerlijk conflict ervaart bij het maken van beslissingen, kan het helpen om dit expliciet, hardop te benoemen. Een andere truc kan zijn om realistische verwachtingen te scheppen over de uitkomsten van de beslissing, zodat de beslissing zelf niet zo emotioneel beladen is. Het kan ook nuttig zijn om feedback te vragen door zo objectief en onbevooroordeeld te zijn over de beslissing die je moet maken. Een andere aanpak om PDD te verminderen, kan zijn om je overtuigingen, je acties of je waarneming van de uitkomst te veranderen. Tot slot kan mindfulness en meditatie op momenten van stress en angst ons helpen kalm te blijven.

Credits
Auteur: Siddharth Chaturvedi
Buddy: Viola Hollestein
Redactie: Elena Markantonakis
Vertaling: Lucas Geelen
Redactie vertaling: Judith Scholing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *