Donders Instituut

This post is also available in Engels.

Het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag (of in het kort: het Donders) is een onderzoeksinstituut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onderzoekers bestuderen er de vele mysteries van het brein en het daaruit voortkomende gedrag. Dat doen ze op alle mogelijke niveaus: van molecuul tot mens. Dagelijks zijn er zo’n 500 onderzoekers, technici en ondersteunend personeel aan het werk. Samen proberen ze stapje voor stapje het brein steeds beter te begrijpen.

F.C. Donders
Geen voetbalclub, maar Franciscus Cornelis Donders. Dat is de man waarnaar het instituut is vernoemd. Hij leefde in de 19e eeuw en was hoogleraar geneeskunde en fysiologie in Utrecht. Zijn specialisatie was oogheelkunde, maar ook over mentale processen verwonderde hij zich graag. Het belangrijkste wat Donders ons heeft geleerd, is dat zelfs de meest ingewikkelde processen (zoals bijvoorbeeld iets zien of het nemen van een beslissing) bestaan uit een aaneenschakeling van simpelere processen. Door het bestuderen van deze simpelere processen kunnen we uiteindelijk complex gedrag begrijpen. Dit is de basis voor het onderzoek aan het Donders instituut.

Samen sterk
In navolging van Donders streeft het instituut ernaar om breed onderzoek te doen. Daarom werken er onderzoekers van allerlei achtergronden: psychologen, biologen, artsen, wiskundigen, natuurkundigen, filosofen, en meer. Om de werking van het brein te ontrafelen onderzoeken zij allerlei onderwerpen op het gebied van taal en communicatie, waarneming, beweging en gedrag, geheugen, en de werking van hersencellen.

Het instituut bestaat uit drie centra met allemaal hun eigen invalshoek. Zo heb je het Centrum voor Cognitie (DCC), het Centrum voor Cognitieve Neuroimaging (DCCN) en het Centrum voor Neurowetenschap (DCN). Ook werkt het instituut nauw samen met twee andere centra in Nijmegen, het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek (MPI), en het Centrum voor Taalonderzoek (CLS). Waar mogelijk werken de centra samen om hun expertise te delen en samen sterk te staan.

Meer informatie
Officiële website van het Donders Instituut
Het onderzoek van Franciscus Cornelis Donders

2 thoughts on “Donders Instituut

    1. Dag Frans, bedankt voor je oplettendheid. Het is inmiddels verbeterd.
      Leuk dat een echte Donders ons volgt!

Comments are closed.

Categories