Brain basics: Beweging, evenwicht en coördinatie

Heb je ooit gemerkt dat je voet uit zichzelf beweegt om te voorkomen dat je valt? Of heb je misschien wel eens een duizelig gevoel gehad nadat je uit een draaimolen was gestapt? Dit artikel gaat over hoe dit gebeurt in de hersenen en ontrafelt een manier om duizeligheid te voorkomen nadat je uit de draaimolen bent gestapt.

This post is also available in Engels.

Deze blog is onderdeel van de Brain basics-zomerserie van dit jaar, waarin we ingaan op de algemene werking en ontwikkeling van ons brein.

Cerebellum: het mini-brein.

Het cerebellum bevindt zich aan de achterkant van de hersenen. Hoewel het slechts 10 procent van de hersenen inneemt, bevat het cerebellum ongeveer de helft van alle neuronen in ons lichaam. Het cerebellum speelt een belangrijke rol bij beweging, coördinatie en evenwicht. De speciale organisatie van het cerebellum helpt bij de snelle overdracht van signalen naar je spieren, wat nuttig is voor de coördinatie van je lichaam. Verder zorgt het cerebellum voor synchrone samentrekking van verschillende spiergroepen en identificeert het de beweging van je lichaam in de omgeving. Het kan bijvoorbeeld oogbewegingen activeren op basis van hoe je je hoofd beweegt. Er is aangetoond dat het cerebellum ook betrokken is bij aandacht, taalverwerking en geheugen.

afbeelding van het cerebellum, dat zich net onder de grotere hersenen aan de achterkant van ons hoofd bevindt en betrokken is bij beweging, coördinatie en evenwicht. (Afbeelding gemaakt in BioRender.)

Motorische cortex: de bewegingsplanner

De motorische cortex bevindt zich in het middelste deel van de hersenen en bestaat uit 3 verschillende gebieden. Samen verwerken deze gebieden zintuiglijke input uit onze omgeving en zorgen ze ervoor dat we ons lichaam daarin kunnen bewegen. De primaire motorische cortex is verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwillige bewegingen, zoals richting, snelheid en kracht. De pre-motorische cortex ontvangt input van verschillende zintuiglijke gebieden, zoals de visuele en somatosensorische cortex, waardoor het zintuiglijke informatie kan integreren die relevant is voor beweging. De pre-motorische cortex is betrokken bij activiteiten zoals reiken, grijpen, manipuleren van voorwerpen en het corrigeren van onnauwkeurige handelingen. Tot slot is de supplementaire motorische cortex betrokken bij het plannen en coördineren van complexe bewegingen, zoals het plannen en timen van bewegingen en hun juiste volgorde. Het draagt ook bij aan motorisch leren.

Afbeelding van de primaire motorische cortex (groen)die betrokken is bij het bewegen van je lichaam, de premotorische cortex (blauw) die zintuiglijke input ontvangt, en de supplementaire motorische cortex (rood) die onze bewegingen plant en coördineert. (Bron: the Neuroscience outline.)

Vestibulair systeem: de traagheidssensor

Hoewel het vestibulaire systeem geen specifiek hersengebied is, is het cruciaal voor het handhaven van het evenwicht. Het bevindt zich in het binnenoor en bestaat uit een netwerk van buisjes gevuld met een vloeistof die endolymfe wordt genoemd. Beweging in het hoofd zorgt ervoor dat de vloeistof beweegt, wat wordt waargenomen door haarachtige vestibulaire cellen. Het vestibulaire systeem werkt als een traagheidssensor voor de hersenen en produceert signalen over ons evenwicht en de positie van ons hoofd, die via de vestibulaire zenuw worden doorgegeven om het evenwicht te bewaren.

Als we uit een draaimolen stappen, beweegt de vloeistof in ons vestibulaire systeem nog steeds, wat de hersenen het signaal geeft dat we nog steeds in beweging zijn, terwijl onze visuele waarneming ons vertelt dat we stilstaan. Dit verwart onze hersenen en zorgt ervoor dat we ons duizelig voelen. Om dit te verhelpen, kun je je blijven concentreren op één punt (zoals een boom) door je hoofd te bewegen wanneer je in de draaimolen zit. Dit voorkomt overmatige beweging van de vloeistof in het evenwichtsorgaan en voorkomt duizeligheid.

In de komende delen van deze serie zullen we verder ingaan op de anatomie, de ontwikkeling en de verschillende functies van ons brein.

Credits

Credits Auteur: Siddharth Chaturvedi Buddy: Helena Olraun Redactie: Viola Hollestein Vertaling: Marlijn ter Bekke Redactie vertaling: Lucas Geelen

+ posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories