Donders Wonders Blog

Symposium over hoogsensitiviteit samengevat

This post is also available in Engels.

Hoogsensitiviteit is geen zwakte maar kan juist uitgroeien tot een sterkte. Dat maakten ervaringsdeskundigen duidelijk tijdens een openbaar symposium over HSP op het Donders Instituut.

Foto van het Donders Instituut waar het openbare symposium heeft plaatsgevonden.

Wil je eerst weten wat HSP (highly sensitive person) is, dan lees ons eerste blog hier.

HSP is geen stoornis maar een persoonlijkheidskenmerk.
Iedereen neemt de wereld anders waar. De schatting is dat ongeveer 20% van de bevolking hoog-sensitief op zijn omgeving reageert. Dit betekent dat HSP een normaal voorkomend fenomeen is binnen de bevolking (‘een normale verdeling’). HSP heeft niet alleen nadelen, zoals vaak in de media gesuggereerd wordt, maar heeft ook voordelen. Bijvoorbeeld gemakkelijke exciteerbaarheid, maar ook esthetische sensitiviteit zijn onderdeel van HSP. In andere woorden, aan de ene kant reageert men gevoelig op bijvoorbeeld geluiden, en aan de andere kant is men goed in het waarnemen van kleine nuances, wat vaak samengaat met openheid en creativiteit.

Nog weinig wetenschappelijke kennis over HSP
Er is een duidelijke kloof tussen maatschappelijk interesse en wetenschap. Terwijl er talloze berichten over HSP in de media zijn, bestaan er maar 70 artikelen in de wetenschap. Verschillende punten zouden wetenschappelijk voortgang kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door te werken aan een betere beschrijving van HSP, zodat het objectiever en nauwkeuriger gemeten kan worden. Huidige HSP-vragenlijsten leggen de nadruk bijvoorbeeld te veel op negatieve aspecten van HSP en focussen zich niet op de positieve. Deze vragenlijsten zijn dus niet breed genoeg en zouden een vertekend beeld kunnen geven en nieuwe inzichten belemmeren. Hoog sensitieve individuen die geen problemen ervaren met hun HSP identificeren zich niet met de negatieve aspecten van de vragenlijst. Op deze manier kan nieuwe kennis over HSP verloren gaan.

Welke wetenschappelijke kennis bestaat er al over HSP?
Een hersenwetenschapper van het Donders Instituut, Judith Homberg, vertelde over haar onderzoek waarin de gevoeligheid op externe prikkels bij ratten onderzocht werd. Eerst selecteerde ze ratten op basis van hun gedrag en de gevoeligheid op sensorische prikkels. Hiermee kon Homberg groepjes van gevoelige ratten en niet-gevoelige ratten vormen. Ze vond dat gevoelige ratten niet alleen sneller sensorische informatie hadden waargenomen, maar ook dat ze minder prikkels uit de omgeving nodig hadden. Om dit te onderzoeken, stimuleerde ze de snorharen (waarnemingsorgaan in knaagdieren) en observeerde dat de cellen in de hoog gevoelig ratten, veel sneller reageerden dan bij niet-gevoelige ratten. Met dit onderzoek is er mogelijk een eerste neurobiologische indicatie gevonden waarom hoogsensitieve personen sterker op prikkels uit de omgeving reageren.

Wat kan je zelf doen als HSPer?
Veel ervaringsdeskundigen deelden hun verhaal tijdens het symposium. Ze deelden hun negatieve ervaringen met HSP en de dagelijkse moeite ermee. Vooral oudere deskundigen vertelden dat ze hun hoog-sensitiviteit eerst als een zwakte ervoeren tot het moment dat ze ermee om leerden gaan. Tegenwoordig zien ze het eerder als een sterkte. Een advies van de ervaringsdeskundigen was om te accepteren dat je zo in elkaar zit. Daarom zouden HSPers moeten leren om zich niet automatisch aan hun omgeving aan te passen maar beter eigen grenzen te stellen en vaker rust te nemen.

Veel individuen die last hebben van hoog-sensitiviteit worden ‘herkend’ als HSPer terwijl er ook velen met het kenmerk HSP rondlopen die geen last ervaren. Wat het precieze verschil tussen die twee groepen is, zou een mogelijke onderzoeksvraag voor de toekomst zijn.

Een van de comments van Corina Greven, mede-organisator van het HSP-symposium was: “Er is een grote kloof tussen maatschappelijke interesse en wetenschappelijke kennis omtrent HSP. We moeten grondiger onderzoek doen naar de verschillende kenmerken van HSP.”

Geschreven door Mahur. Bijgeweerkt door Jill.

Het HSP symposium werd georganiseerd door twee onderzoekers van het Donders Instiuut, Corina Greven en Judith Homberg, en maatschappelijke partners van hsp-point.

+ posts

2 thoughts on “Symposium over hoogsensitiviteit samengevat

  1. Wat is hoogsensitiviteit eigenlijk? want zoals aangegeven is het een modeterm geworden voor ‘gevoelige’ mensen, wat dan ook dat gevoelige mag zijn en waar de media gretig op inspringen. Jammer dat deze onderbouwing onderbreekt in dit artikel. Ook weinig wetenschappelijk.

  2. Het grote verschil tussen een rat en een mens is dat een rat niet dezelfde spirituele journey aflegt waarin we juist sensitiviteit beter ontwikkelen. In de komende 14 jaar zal de sensitiviteit van alle mensen een mega boost doormaken. We worden door gevoeliger voor wat goed is of wat fout. Incl. de nuances.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories