Donders Wonders Blog

Portrait Adult Businessman Male Happy Man

Openbaar symposium over Highly Sensitive Personalities

This post is also available in Engels.

Ben jij een HSP, een “Highly Sensitive Person”? Is HSP slechts een hype of wetenschappelijk onderbouwd? In dit symposium in september presenteert het Donders Instituut de actuele wetenschappelijke stand van zaken.

Het moderne leven wordt gekarakteriseerd door een steeds meer prikkelende omgeving. Denk aan mobiele telefoons en sociale media, menigtes, advertenties, deadlines, prestatietests, gewelddadige films, etc. Waar sommige mensen het prima redden in een prikkelende omgeving kan het voor mensen die dergelijke informatie dieper verwerken te veel of te intens zijn. Naar deze gevoeligere mensen wordt ook wel gerefereerd als “Highly Sensitive Persons” (hoogsensitieve mensen), of HSPs, die ongeveer 20% van de populatie beslaan. Overprikkeling kan resulteren in stress-gerelateerde problemen als burn-out, angst en depressieve symptomen. Maar kan het zijn dat die gevoeligheid ook een positieve kant heeft?

Afbeelding van: Michal Huniewicz (CC BY 3.0)

Wat is HSP precies?

HSP is een type temperament dat wordt gekarakteriseerd door grondigere verwerking van informatie en sterkere emotionele reactiviteit. In essentie refereert HSP naar (over)gevoeligheid voor omgevingsinvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin. HSP wordt veelal gezien als een trek die een evolutionair overblijfsel is (wat wil zeggen dat het gedurende de evolutie al een behoorlijke tijd aanwezig was, wat meestal betekent dat het nuttig is om te hebben). Dit idee is ontstaan doordat in meer dan 100 diersoorten ook is geobserveerd dat een minderheid (ongeveer 20% van de populatie) bijzonder gevoelig is voor omgevingsprikkels. Dit is op zich logisch, omdat het voor overlevingskansen cruciaal is om dreiging uit de weg te gaan, eten te verzamelen en je snel aan te passen aan de omgeving.

Afbeelding van: Max Pixel (CC0) 

Hype of wetenschappelijk onderbouwd?

HSP is veel in de publiciteit. Over het onderwerp bestaan boeken, websites en conferenties en er is zelfs een film over gemaakt met zangeres Alanis Morissette. Kritische mensen vinden het daarom maar een hype.

Het wetenschappelijk onderzoek heeft enige vertraging op de media-aandacht die HSP heeft ontvangen, maar met op dit moment ongeveer 70 gepubliceerde artikelen begint het aardig bij te trekken. Sensory Processing Sensitivity (SPS), de wetenschappelijke term voor HSP, kan worden getest met een gevalideerde vragenlijst die wordt gebruikt om de gevoeligheid van volwassenen en kinderen te indexeren. Verder is SPS erfelijk (ongeveer 47% via de genen, en 53% via omgevingsfactoren). Onderzoek heeft laten zien dat SPS grotendeels onafhankelijk is van andere persoonlijkheidstrekken en temperamenten.  Onderzoek naar de gedrags- en neurale patronen van SPS, ook in dierenonderzoek, ondersteunt de link tussen SPS en cognitieve, sensorische en emotionele informatieverwerking.

Kan kwetsbaarheid worden omgezet naar kracht?

De emoties van hoogsensitieve mensen zijn sneller negatief als omgevingsinformatie ook negatief is. Maar hun emoties zijn op dezelfde manier ook sneller positief als de omgeving dit ook is. Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat zulke emotionele flexibiliteit een kwetsbaarheid misschien om kan zetten in een kracht. HSP’s worden gekarakteriseerd door een hoge mate van empathie, intuïtie, nauwgezetheid en creativiteit, en al deze innerlijke factoren kunnen worden versterkt door een positieve omgeving te bevorderen, bijvoorbeeld in de vorm van warm ouderschap en sociale steun. Bovendien zijn er aanwijzingen dat SPS-individuen beter reageren op psychologische interventies.

Openbaar symposium

Onderzoekers van het Donders Instituut organiseren op 18 september 2018 een openbaar symposium over HSP. Het doel is om de samenleving te informeren over de actuele wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot HSP. Hiermee hopen ze kwaliteitsonderzoek naar HSP te stimuleren om de conditie verder te valideren, nieuwe methoden uit te proberen om overstimulatie te voorkomen en uiteindelijk de krachten van gevoelige personen te versterken.

Links:

Vanwege overweldigende interesse is het symposium helaas al uitverkocht. Als je op de hoogte wilt worden gehouden over volgende evenementen of wilt worden toegevoegd aan de wachtlijst, kun je je hier registreren:

https://hsp-point.com/enextsubpage/12/60

Afbeelding van: Christian (CC BY-NC-ND 2.0)

Geschreven door Judith Homberg en Corina Greven
Aangepast door Annelies van Nuland
Vertaald door Felix Klaassen

1 thought on “Openbaar symposium over Highly Sensitive Personalities

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories