Waarom honden zo speciaal zijn

Waarom honden zo speciaal zijn

Onderzoek onthult het unieke vermogen van honden om mensen te begrijpen. Terwijl ze aandachtig naar onze stem luisteren, is één blik op ons gezicht genoeg om onze emotionele toestand in te schatten.

This post is also available in Engels.

Honden kunnen net zoals wij gezichten (van mensen) lezen

Veel onderzoekers zijn nagegaan of mensen en honden dezelfde aandachtspatronen vertonen wanneer ze naar gezichten kijken. Dit werd vergeleken met situaties waarin zij keken naar stimuli die niets met gezichten van mensen of honden te maken hadden.  Zo hebben mensen bijvoorbeeld de vreemde voorkeur om vooral naar de rechterkant van een gezicht te kijken, dus een vertekening naar links vanuit het gezichtspunt van de persoon die kijkt. Honden vertonen dit gedrag niet bij andere honden, en zij vertonen niet de sterke voorkeur voor gezichten die mensen hebben. Verrassend genoeg vertonen zij echter een vertekening naar links bij het kijken naar gezichten van mensen. Het is alsof ze hebben geleerd hoe ze het gezicht van een mens moeten lezen zoals wij dat doen. In een recentere studie werd onderzocht hoe honden reageerden op positieve versus negatieve gezichtsuitdrukkingen, in combinatie met een congruente (‘overeenkomende’) vocale uitdrukking (bv. blij gezicht x blije stem) of een incongruente (‘afwijkende’) (droevig gezicht x blije stem). Interessant was dat honden een voorkeur vertoonden voor elke combinatie van gezicht en stem waarbij de emotie congruent was, ongeacht of deze positief of negatief was.

Oxytocine onthult een speciale band tussen een hond en zijn baas

Oxytocine is een hormoon dat in de hersenen door de hypothalamus wordt aangemaakt. Het speelt vele rollen, waaronder de sociale binding en aanhankelijkheid tussen moeder en kind. Gewoonlijk wordt het effect van oxytocine waargenomen binnen hetzelfde soort, maar een studie toonde aan dat oogcontact zowel de hond als zijn baasje in staat stelt hogere oxytocineniveaus te produceren. De urine van zowel de hond als zijn baasje werd vóór en 30 minuten na een periode van intensief wederzijds staren verzameld. Het experiment werd herhaald met een sessie van de “baas die zijn hond aanraakt” en de “baas die tegen zijn hond praat”. Hiermee werd aangetoond dat na het oogcontact de concentratie van oxytocine bijna was verdubbeld. Dit was niet het geval bij de andere twee sociale activiteiten. Ten slotte toonden de onderzoekers aan dat dit resultaat niet gold voor de relatie tussen wolf en eigenaar, waarbij de wolf tot hetzelfde soort behoort als honden. Dit wijst erop dat de band tussen honden en mensen bijzonder is en wellicht is ontstaan tijdens domesticatie.

De hersenen van honden tonen aan dat ze goede luisteraars zijn

Honden hebben het ongelooflijke vermogen om een taal die ze niet spreken (de onze), gedeeltelijk te begrijpen. In onderzoeksprojecten werden de neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan de menselijke spraakverwerking bij honden bestudeerd. Er werd ontdekt dat lexicale verwerking, d.w.z. de woordenschat die je gebruikt, wordt omgezet in de linkerzijde van het auditieve systeem van de hersenen, terwijl de intonatie vooral de rechterzijde betrekt. Tegelijkertijd wordt een van de belangrijkste gebieden die betrokken is bij het verwerken van beloningen alleen geactiveerd wanneer zowel de gebruikte woorden als de manier waarop ze gezegd worden, d.w.z. de intonatie, geassocieerd worden met lof. Een neutrale intonatie van een vriendelijk woord of een neutraal woord dat vriendelijk wordt gezegd, heeft dit effect niet. Dit betekent dat honden verschillende informatiebronnen kunnen integreren om emoties in spraak te verwerken.

Op een dag zei een onderzoeker tegen me: “Als een ander dier onze taal zou spreken, zou het een hond zijn.” Ik heb dit idee altijd leuk gevonden, maar ik had geen bewijs tot gisteren, toen ik een artikel over dit onderzoek ontdekte waaruit blijkt dat honden de neiging hebben om spraak te segmenteren (d.w.z. de continue stroom in woorden op te knippen) op dezelfde manier als mensen dat doen…

Auteur Kim Beneyton
Buddy Floortje Bouwkamp
Editor Marisha Manahova
Vertaler Ellen Lommerse
Editor vertaling Felix Klaassen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories