Donders Wonders Blog

Onderschrift

Normaal hangt af van wie er kijkt

This post is also available in Engels.

Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen zich soms ongewoon gedragen, waardoor ze kunnen worden gezien als abnormaal. Maar wat is normaal eigenlijk? En betekent normaal ook goed?

‘Wat is eigenlijk normaal?’ Afbeelding dankzij Pixabay (CC0 Creative Commons)

Autisme is meer een neurologisch verschil dan een aandoening, omdat de hersenen van mensen met ASS andere verbindingen hebben. Toch is het algemene geloof dat mensen met ASS patiënten zijn die behandeling nodig hebben omdat hun gedrag niet bij de sociale norm past. Niet alles dat sociaal acceptabel is is echter ook goed.

Een tegen een unanieme en verkeerde meerderheid
Experimenten door sociaalpsycholoog Solomon Asch onthulden in de jaren 50 dat mensen kiezen voor het incorrecte oordeel van de meerderheid in plaats van te kiezen voor het juiste. Recenter onderzoek met kinderen laat een vergelijkbaar verhaal zien. Kleuters die voor een grote groep hun antwoord moesten geven in plaats van één-op-één, pasten hun antwoord vaak aan naar wat de meerderheid zei, ondanks dat ze wisten dat dat het foute antwoord was. Wanneer het antwoord individueel gegeven werd maakten de kinderen bijna geen fouten. Wat opviel is dat kinderen met autisme de neiging hadden hun antwoord niet aan te passen, in tegenstelling tot de neurotypische andere kinderen.

Kinderen met autisme blijven bij hun standpunt onder groepsdruk
Een onderzoek met een aangepaste kinder-versie van het Asch conformiteitsonderzoek zoals hierboven genoemd, liet zien dat kinderen van 9 tot 11 jaar met autisme minder geneigd waren om zich aan te passen aan de meerderheid dan hun leeftijdsgenoten zonder autisme. Met andere woorden, kinderen met autisme zijn bijzonder eerlijk in de zin dat ze groepsdruk kunnen weerstaan. De schrijvers van het onderzoek gaven geen reden in het bijzonder voor dit resultaat. Er kunnen meerdere redenen zijn. Een mogelijkheid is een verhoogde aandacht voor details die alle mensen met autisme spectrum stoornis laten zien. Kinderen met autisme zijn misschien minder vatbaar voor opvattingen van leeftijdsgenoten omdat ze niet anders kunnen dan eerlijk zijn over zaken.

‘Normaal’ heroverwegen
Is het bijna ongevoelig zijn voor sociale groepsdruk een afwijking van de norm? Denk er even over na voor je je antwoord geeft. Niet alle gedrag dat niet bij de meerderheid aansluit is per se verkeerd. In dit geval zijn het mensen met autisme die het snappen terwijl alle anderen vrij snel misleid zijn. Echter, omdat het een minderheid is tegenover een neurotypische meerderheid kunnen mensen met autisme gezien worden als degenen met afwijkend gedrag. Misschien zijn het niet deze individuen die een behandeling nodig hebben maar de samenleving. Een behandeling waardoor het een aangenamere plaats voor iedereen wordt.

Geschreven door Julija Vaitonyt?, aangepast door Francie Manhardt en Monica Wagner, vertaald door Rowena Emaus

Julija Vaitonyt? is onderzoeksassistent in de Gebarentaal Linguïstiek groep op de Radboud Universiteit. Ze is gepassioneerd over onderwerpen binnen de sociale cognitie, ontwikkelingswetenschap en taal.

Referenties:
Asch, S. (1956). Studies of independence and conformity: I. a minority of one against a unanimous majority. Psychological Monographs: General and Applied, 70(9), 1-70.
Haun, D., & Tomasello, M. (2011). Conformity to peer pressure in preschool children. Child Development, 82(6), 1759-67.
Yafai, A., Verrier, D., & Reidy, L. (2014). Social conformity and autism spectrum disorder: A child-friendly take on a classic study. Autism: The International Journal of Research and Practice,18(8), 1007-13.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories