Mindfulness helpt minder goed tegen stress bij jongeren

Voor duizenden kinderen en tieners kenmerkt september de terugkeer naar school, en daarmee de bijbehorende stress. Is het mogelijk stress tegen te gaan met mindfulness training in jongeren? De bevindingen van een grootschalig project suggereren dat het niet kan, althans niet echt.

This post is also available in Engels.

Mentale gezondheid in de adolescentie

De adolescentie is een cruciale periode voor zelfontplooiing en het leren omgaan met stress. Het vermogen om je emoties te beheersen is belangrijk om jezelf voor te bereiden op de toekomst en om geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie en angst, te voorkomen. Naar schatting begint een meerderheid van de geestelijke gezondheidsproblemen in de tienerjaren; momenteel heeft 1 op de 7 adolescenten te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Mindfulness training is voorgesteld als een manier om te leren omgaan met stress en angst, zowel bij volwassenen als bij jongeren. Mindfulness kan worden omschreven als aandacht schenken aan de ervaring van moment tot moment, en kan worden bereikt door verschillende meditatietechnieken. Toen Donderzoekers de mogelijkheden zagen van het aanleren van mindfulness aan kinderen op school ter bevordering van geestelijke gezondheid en welzijn, raakten ze geïnteresseerd en voerden ze verschillende onderzoeken uit. Deze studies vormden samen het MYRIAD-project (MY Resilience In Adolescence), dat 8 jaar duurde en medio 2022 zijn belangrijkste bevindingen oplevert.

Mindfulness training op scholen

Bij het MYRIAD-project waren in totaal ongeveer 28.000 leerlingen van 100 scholen in het Verenigd Koninkrijk betrokken. De cruciale vraag die in het project aan bod kwam was of mindfulness training door leerkrachten de geestelijke gezondheid van 11- tot 14-jarigen kon verbeteren. Daartoe werden 85 scholen, die als representatief werden beschouwd voor alle scholen in het Verenigd Koninkrijk, willekeurig ingedeeld in twee groepen: ofwel namen ze deel aan mindfulness lessen, ofwel kregen ze ‘sociaal-emotioneel leren’ zoals dat normaal wordt onderwezen op middelbare scholen. Het waren de leerkrachten van de scholen die de mindfulness lessen gaven, nadat ze eerst zelf de training hadden gekregen. De studie evalueerde de geestelijke gezondheid en het welzijn van de leerlingen aan de hand van vragenlijsten, waarbij vooral werd gekeken naar het jaar nadat de mindfulness lessen waren gegeven. De conclusie van MYRIAD was dat het aanbieden van mindfulness lessen niet beter was dan het gebruikelijke sociaal-emotionele onderwijs om de mentale gezondheid van tieners te verbeteren. Ondanks dat het effect van mindfulness lessen niet groter was dan het effect van normaal sociaal-emotioneel onderwijs, vond de studie wel enkele positieve secundaire uitkomsten. Niet alleen waren er minder burn-outs bij leerkrachten, maar ook het schoolklimaat was verbeterd. Een andere interessante bevinding was dat mindfulness lessen vooral nuttig bleken voor oudere adolescenten vergeleken met jongere, wat suggereert dat de lessen meer ontwikkelde meta-cognitieve vaardigheden vereisen.

Voor de voorstanders van mindfulness kunnen de resultaten van het MYRIAD-project teleurstellend lijken. De bevindingen moeten echter in een ruimere context worden gezien. Mindfulness lessen werden gegeven door schoolleerkrachten die geen professionele mindfulness trainers waren. Daarnaast hadden leerkrachten ook nog andere verplichtingen, zoals het geven van hun dagelijkse lessen. Dit kan een rol hebben gespeeld in het gebrek aan effectiviteit van de mindfulness training. Positief is dat dergelijke grote en goed uitgevoerde studies kunnen aantonen wat wel en niet werkt, voordat er iets universeel wordt toegepast. Een one-size-fits-all benadering van geestelijke gezondheid is duidelijk niet mogelijk. Zoals de auteurs van de studie concluderen, is het voor de volgende generatie onderzoek belangrijk te begrijpen wat werkt en voor wie – de aanpak die voor de ene groep werkt, is misschien niet geschikt voor een andere groep.

Credits

Auteur: Julija Vaitonyte
Buddy: Kim Beneyton
Redactie: Ellen Lommerse
Vertaling: Brittany van Beek
Redactie vertaling: Wessel Hieselaar

Image by Silviarita via Pixabay

+ posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories