Donders Wonders

Stress is net zo slecht als junkfood voor de darmen van vrouwen

This post is also available in Engels.

Junkfood-etende vrouwen en gestreste vrouwen hebben vergelijkbare microbiota in hun darmen. Hoe kan dat, en wat levert het op?

Stress kan net zo schadelijk zijn voor vrouwen als een vetrijk dieet.

Foto door Pixabay. Licentie (CC0).

De darmen zijn de link tussen stress, stemming en obesitas

Stress en de darmen zijn nauw verbonden. Stress kan de samenstelling van microbiota in je darmen veranderen. Microbiota zijn micro-organismen die in je darmen leven en verantwoordelijk zijn voor de vertering. Vertering is een belangrijk proces dat ervoor zorgt dat voedingsstoffen geabsorbeerd worden en gebruikt kunnen worden voor functioneren van het brein (bijvoorbeeld denken en praten). We weten al dat microbiota bijdragen aan de ontwikkeling van obesitas (lees ook onze eerdere blogs hierover) en dat bepaalde stemmingsstoornissen zoals depressie en angststoornis gelinkt zijn aan obesitas. Onlangs hebben onderzoekers aangetoond dat gezonde microbiota onder de invloed van stress lijken op de microbiota van iemand die ongezond eet.

Microbiota van gespannen vrouwtjesmuizen lijken op de microbiota van obese vrouwtjesmuizen

De onderzoekers zetten hun muizen op verschillende diëten: de helft van de groep (evenveel mannetjes als vrouwtjes) volgde een dieet met veel vet, terwijl de andere helft gematigder at. Na 16 weken werd bij alle muizen 16 dagen lang milde stress opgewekt. Met behulp van DNA-analyse werd vervolgens de samenstelling van de microbiota onderzocht. De onderzoekers deden dit door beetjes ontlasting te vergelijken van net vóór het dieet, net na het dieet en na de stress. Hiermee konden de onderzoekers de invloed van het dieet en de stress op de microbiota van de muizen vergelijken.

Het niveau van gespannenheid werd vastgesteld met bepaalde tests die meten hoeveel ‘gespannen gedrag’ de muizen vertoonden. In een van deze tests konden de muizen rondrennen in een open bak terwijl de onderzoekers hun bewegingen opnamen. De muizen die meer aan de rand van de bak waren dan in het open midden worden daarbij beoordeeld als meer gespannen. De gespannenheidsscores werden gemeten op dezelfde drie momenten; vóór het dieet, na het dieet en na de stress.

Het bleek dat de stress-levels en de microbiota van de darmen verschilden voor mannetjes- en vrouwtjesmuizen. De mannetjes op een hoog-vet dieet waren meer gespannen vergeleken met vrouwelijke muizen. Ook bewogen obese mannetjesmuizen minder dan de vrouwtjes bij stress. Bij vrouwtjesmuizen leken de microbiota van dunne muizen op die van obese muizen zonder stress. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat stress en een dieet met veel vet de microbiota van de darmen van vrouwen op vergelijkbare manieren kunnen beïnvloeden. De resultaten hier zijn alleen in muizen aangetoond, maar wellicht is het ook toepasbaar op mensen.

Stress en darmen bij mensen

Het is al langer bekend dat mannen en vrouwen verschillend reageren op stress. Het precieze mechanisme hierachter is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn veel theorieën voor deze genderverschillen, en de resultaten van dit onderzoek suggereren een verschillende reactie van de darmen op stress bij mannen en vrouwen. Aangezien er twee keer zoveel vrouwen als mannen een angststoornis hebben, kan dit onderzoek erg belangrijk zijn voor de gezondheid van vrouwen.

 

Geschreven door Lara, bewerkt door Mahur en Monica, vertaald door Rowena

 

 

+ posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories