Donders Wonders

Wat weten we over smart drugs?

This post is also available in Engels.

In bepaalde kringen, zoals in de Tech wereld, worden zogenaamde ‘cognitieve versterkers’ steeds vaker gebruikt. Deze ‘smart’ drugs kunnen je geheugen, focus, creativiteit en probleemoplossend vermogen boosten – maar tegen welke prijs?

Het idee van cognitieve versterking bestaat al sinds de jaren ’60: Fembots.
Plaatje afkomstig van The Bionic Wiki.

Wat wordt er nu eigenlijk versterkt?
Om beter te begrijpen hoe smart drugs onze cognitieve functies versterken, moeten we eerst weten wat cognitieve functies eigenlijk inhouden. Dit zijn de functies van ons brein die bepalen hoe wij omgaan met nieuwe informatie die binnenkomt, bijvoorbeeld in ons werkgeheugen. Met deze cognitieve functies kunnen we controle uitoefenen op bepaalde brein netwerken, zoals motoriek en taal, om een bepaald doelgericht gedrag te bereiken. Smartdrugs zouden onze cognitieve functies versterken, zodat bepaalde functies zoals geheugen, aandacht, creativiteit en het probleemoplossend vermogen een boost kunnen krijgen.

Wat zijn voorbeelden van cognitieve versterkers?
Smartdrugs, ook wel noötropica genoemd, zouden dus een boost geven aan cognitieve vermogens zoals geheugen en aandacht. Bekende middelen zijn bijvoorbeeld cafeïne en nicotine, maar ook kruidenmiddelen zoals ginkgo biloba kunnen tot smartdrugs worden gerekend. Studenten staan erom bekend soms middelen te gebruiken die normaal gesproken alleen door de dokter worden voorgeschreven. Methylfenidaat, of Ritalin, de medicatie voor ADD en ADHD (zie vorige blog), is al langere tijd een populair middel bij studenten om hun concentratievermogen tijdelijk te verhogen. Zo hopen ze beter te gaan studeren, en bijvoorbeeld de nacht voor een tentamen te kunnen doorhalen.

Andere smartdrugs zijn er juist op gericht om de creativiteit en flexibiliteit van het denken te vergroten. Een bekend voorbeeld van zo’n cognitieve versterker is marihuana, maar er zijn ook meer experimentele vormen, zoals elektrische stimulatie van het brein. Steeds vaker worden er ook extreem kleine doses (‘microdoses’) van psychoactieve middelen gebruikt, zoals bevoordeeld paddo’s (zie vorige blog). Microdosering komt tegenwoordig zelfs voor op de werkvloer. Werknemers van grote technologiebedrijven in Silicon Valley blijken steeds vaker smartdrugs te gebruiken om hun werkprestaties op ‘normale’ werkdagen te verbeteren.

De zoektocht naar meer en meer
Natuurlijk, als je ambitieus en een beetje nieuwsgierig bent, waarom zou je dan niet je productiviteit verhogen om je doelen te bereiken? Om deze reden gaan er inmiddels in de VS alleen al miljarden dollars om in de groeiende zwarte markt voor smartdrugs.  Dit is geen verassing omdat de prestatiegerichte werkmentaliteit en de concurrentie voor innovatie en prestige op de werkvloer werknemers vaak tot het uiterste drijft. Helaas brengt het illegaal experimenteren met medicijnen en psychoactieve drugs een risico met zich mee.

Naast het feit dat experimenteren met illegale middelen altijd bepaalde risico’s met zich meedraagt én het feit dat middelen zoals Ritalin erg verslavend zijn, is er een groot gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ‘smartdrugs’ op het gezonde brein. Het onderzoek over microdosering dat veel gebruikers van smartdrugs aanhalen werd al stopgezet in de jaren ’60. Er is meer klinisch onderzoek nodig om zowel de positieve als negatieve aspecten van deze drugs beter te begrijpen.

Geschreven door Marpessa. Bewerkt door Roselyn.

Vertaald door Johanna.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories