Multitaskende mannen en vrouwen die fantastisch inparkeren

This post is also available in Engels.

Veel mensen geloven dat mannen en vrouwen compleet verschillend zijn. Zo zouden mannen beter kunnen inparkeren en vrouwen beter kunnen multitasken. Maar hoe groot zijn de verschillen tussen man en vrouw nou echt?

Manvsvrouw

‘Man vs. vrouw’ – Afbeelding van Pexels

Sommige verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet te ontkennen. We hebben bijvoorbeeld duidelijk een andere fysieke bouw. Maar andere verschillen zijn minder groot dan je misschien zou denken.

Karaktertrekken
Twee onderzoekers uit Amerika hebben gekeken in hoeverre mannen en vrouwen op 122 eigenschappen van elkaar verschillen. Zoals verwacht was er een duidelijk verschil in bouw; mannen waren bijvoorbeeld een stuk zwaarder en langer dan vrouwen. Ook konden mannen een stuk verder en hoger springen dan vrouwen.

Voor vrijwel alle psychologische eigenschappen, zoals empathie en assertiviteit, vielen mannen en vrouwen echter niet in twee duidelijk verschillende groepen. Daarnaast liet een studie op basis van 100 meta-analyses zien dat de seksen voor bijna 80% overlappen op de meeste karaktertrekken.

Wat betreft kenmerken zoals persoonlijkheid blijken de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen dus groter te zijn dan de verschillen.

Het brein
Ook het brein kan beter niet in de hokjes ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ worden geplaatst. Dit blijkt uit een studie waarin MRI-scans van meer dan 1400 breinen werden bekeken. Elk brein, of het nu van een man of een vrouw was, was uniek. Het brein was niet, zoals eerder gedacht, typisch mannelijk of typisch vrouwelijk. Elk uniek brein bleek uit delen te bestaan die vaker bij mannen voorkwamen, delen die vaker bij vrouwen voorkwamen, en delen die even vaak voorkwamen. Bovendien was er veel overlap in de vorm van de breinen van de seksen.

Verder kijken dan enkel gemiddelden
Er bestaat dus geen typisch mannen- of vrouwenbrein of typische mannen- of vrouwenpersoonlijkheid. Toch worden er vaak verschillen tussen mannen en vrouwen in de wetenschap gerapporteerd. Waar komen die dan vandaan?

In veel van de onderzoeken naar sekseverschillen wordt gekeken naar gemiddelden. Hieruit kan bijvoorbeeld geconcludeerd worden dat “vrouwen beter kunnen multitasken” of dat “mannen beter kunnen inparkeren”.

Bij deze vergelijking van gemiddelden wordt echter genegeerd dat er misschien overlap in de data zit. En dat die overlap, zoals uit bovenstaande studies blijkt, vaak groot is. Hier moet je rekening mee houden bij de interpretatie van de data.

Sommige verschillen kunnen van belang zijn
Hoewel het van belang is om overlap tussen mannen en vrouwen niet te negeren, kunnen (kleine) verschillen wel degelijk van belang zijn. Sommige psychische stoornissen komen bijvoorbeeld vaker voor bij één van de seksen. Als we begrijpen waarom dit zo is kunnen we misschien inzicht krijgen in de (biologische) factoren die deze stoornissen veroorzaken. Dit kan vervolgens bijdragen aan de ontwikkeling van betere behandelingen.

Geen uitersten
De volgende keer dat je je ergert aan een vrouw die niet kan inparkeren of een man die niet tegelijkertijd tv kan kijken en kan luisteren, bedenk dan dat dit beide seksen kan overkomen. We zijn immers in veel opzichten meer gelijk dan verschillend; mannen en vrouwen zijn geen twee uitersten.

Dit blog is geschreven door Angelique.
Bewerking door Annelies.

+ posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories