Donders Wonders Blog

Esketamine, een wondermiddel tegen depressie?

Ongeveer 30 % van de mensen met een depressie reageert niet goed op hun huidige medicatie. Dit is een groot probleem, aangezien depressie schadelijke effecten heeft op de gezondheid en de omgeving van een persoon. Een aantal jaar geleden kwam Esketamine – een nieuw medicijn voor depressie – op de markt, maar is dit inderdaad de oplossing waar we op gewacht hebben??

This post is also available in Engels.

Ongeveer 30 % van de mensen met een depressie reageert niet goed op hun huidige medicatie. Dit is een groot probleem, aangezien depressie schadelijke effecten heeft op de gezondheid en de omgeving van een persoon. Een aantal jaar geleden kwam Esketamine – een nieuw medicijn voor depressie – op de markt, maar is dit inderdaad de oplossing waar we op gewacht hebben?

Conventionele antidepressiva zoals SSRI’s zijn van onschatbare waarde voor de behandeling van depressie. Echter, een groot aantal mensen heeft juist geen baat bij deze medicatie, zelfs na herhaaldelijke pogingen met verschillende doseringen. Deze mensen worden gezien als behandeling-resistent.

Esketamine, afgeleid van de drug Ketamine, werkt anders in de hersenen dan SSRI’s maar kan de depressie-symptomen ook verminderen. Het is daarom een interessante mogelijke toevoeging aan de huidige behandeling voor patiënten die niet op SSRI’s reageren en daarnaast kan het nieuw licht werpen op de neurochemische mechanismen die depressie veroorzaken. Bovenal werkt Esketamine al binnen één dag, terwijl SSRI’s vaak 4 tot 6 weken nodig hebben.

Esketamine onderzoek

De Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) wordt vaak gebruikt om depressie-niveaus te meten. Mensen die op deze schaal hoger scoren dan 34 worden gezien als ernstig depressief terwijl een score lager dan 7 betekent dat je symptoom-vrij bent.

In een studie bij mensen met behandeling-resistente depressie die ook een ander antidepressivum namen, was de MADRS score binnen 24 uur gemiddeld 8 punten lager in de Esketamine-groep dan in de placebogroep. Twee vergelijkbare studies vonden gemiddeld een verschil van 9 punten na 8 dagen en 4 punten na 28 dagen tussen de Esketamine en placebo groep. Esketamine had over het algemeen een sterk effect op sommige mensen, maar helemaal geen effect op anderen.

Esketamine is veilig en effectief bevonden en wordt goed getolereerd in combinatie met andere antidepressiva. Echter, veel deelnemers stopten met de klinische studies vanwege bijwerkingen als misselijkheid en duizeligheid. Er is ook een risico op verslaving en misbruik, al wordt dit risico laag geacht vergeleken met andere vaak voorgeschreven medicatie zoals Ritalin (methylfenidaat) en Adderall (amfetamine).

Bescheiden optimisme

Helaas is Esketamine, net als huidige antidepressiva, niet dé oplossing voor alle patienten. Het kan echter succesvol zijn voor mensen bij wie eerdere antidepressiva niet geholpen heeft. Aangezien Esketamine op een andere manier werkt in het brein kan het ons wellicht helpen in de zoektocht naar nieuwe medicatie tegen depressie. Esketamine geeft ons de hoop dat de term “behandeling-resistente depressie” ooit tot het verleden zal behoren.

Geschreven door Jeroen, bewerkt door Eva en Marisha, vertaald door Jill en Wessel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categories