Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen zich soms ongewoon gedragen, waardoor ze kunnen worden gezien als abnormaal. Maar wat is normaal eigenlijk? En betekent normaal ook